Nella sezione 10 Days puoi trovare online partite di scacchi

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български

10 Days 706 : 01.12.2022

Partite di scacchi 5521
Tornei di scacchi 55

Visualizza tutti i tornei inclusi

Le Kram TUN, 1st BICA Rapid Open

Rank SNo.  Name           Rtg FED Club                  Pts Res. Vict BH. BH. SB  
  1  2 FM Bouaziz Mehdi      2197 TUN                     8  1  7  58 53 49,00 
  2  9  Rekik Ismail      1894 TUN Chess Club Hammam LiF          8  1  7  56½ 53 49,00 
  3  1 FM Amdouni Zoubaier    2226 TUN                     8  1  7  56 51½ 48,00 
  4  51  Abdelmalek Marouane    0 TUN                     7  0  7  50 49½ 34,50 
  5  4 CM Bouzidi Ahmed      2116 TUN Bouhjar                 7  0  7  49½ 46 34,50 
  6  6  Tamzali Baccar     1928 TUN Menzel Tmim               7  0  7  48½ 46 33,50 
  7  3 CM Ben Ammar Mohamed    2142 TUN                     7  0  7  47½ 43½ 36,00 
  8  5  Jabloun Bilel      1987 TUN                    6½  0  6  53 50 33,75 
  9  14  Msalmi Hamed      1710 TUN AS Police National           6½  0  6  51 48 32,25 
 10  7  Ayoub Hosam       1902 LBA                    6½  0  6  49 45½ 30,75 
 11  24  Mekni Wajih       1541 TUN                    6½  0  6  47 45 28,25 
 12  10  Ayari Mahmoud      1814 TUN MEGRINE                6½  0  6  43 41 27,75 
 13  8  Sadkaoui Ghazi     1900 TUN CBE                   6  0  6  53 48½ 31,50 
 14  16  Mohamed Hedi Nabli   1698 TUN                     6  0  6  53 48 31,50 
 15  19  Belhout Ahmed Zoubaier 1669 TUN Chess Club Hammam LiF          6  0  6  52 49 30,00 
 16  81  Ghobber Tayaa       0 TUN Association Sportive Militaire Sfax   6  0  6  48 44½ 29,00 
 17  56  Aydi Kamel         0 TUN                     6  0  6  47½ 44 28,50 
 18  27  Abdallah Mohamed Khalil 1489 TUN BICA                  6  0  6  47 44 24,50 
 19  30  Achour Oussama     1455 TUN BICA                  6  0  6  45 42 24,00 
 20  57  Belhaj Mehdi        0 TUN                     6  0  6  44½ 41½ 24,50 
 21  21  Akrout Mansour     1637 TUN Association Sportive Militaire Du Sfax 6  0  6  44 40½ 27,00 
 22  23  El Behi Hatem      1543 TUN BICA                  6  0  6  42 39 24,50 
 23  22  Saadaoui Jaafer     1545 TUN                     6  0  6  41 38½ 27,00 
 24  26  Dekhili Aymen      1510 TUN Fencing Pawn              6  0  5  51½ 47 31,25 
 25 108  Souhaib Khaled       0 TUN                     6  0  5  46½ 43 29,75 
 26  43  Saidi Mohamed Ali    1109 TUN BICA                  5½  0  5  45 42 23,75 
 27  47  Mlik Omar        1048 TUN                    5½  0  5  43 40½ 19,25 
 28  12  Chaabani Abdelkader   1738 TUN                    5½  0  5  40½ 37½ 23,25 
 29  13  Matmati Ramzi      1727 TUN Chess Club Hammam LiF         5½  0  5  39½ 36½ 20,75 
 30  70  Chouk Taha         0 TUN                    5½  0  5  37½ 36 21,25 
 31  18  Marrakchi Mahdi     1670 TUN Association Sportive Militaire Sfax   5  0  5  47½ 44½ 24,00 
 32  45  Bouslama Youssef    1082 TUN                     5  0  5  47½ 44½ 22,50 
 33  15  Mahmoudi Chiheb     1698 TUN                     5  0  5  47½ 43½ 23,00 
 34 101  Romdhani Khmaies      0 TUN                     5  0  5  46½ 44½ 22,00 
 35  31  Boukhriss Mohamed Mehdi 1412 TUN                     5  0  5  46½ 43½ 20,00 
 36  63  Ben Manssour Yassine    0 TUN Avicenne                5  0  5  46½ 42½ 24,50 
 37  25  Saoud Slim       1533 TUN                     5  0  5  45½ 42½ 20,00 
 38  75  Elhani Salah        0 TUN                     5  0  5  45 41½ 22,00 
 39  20  Sayari Sofien      1650 TUN                     5  0  5  44 41 21,00 
 40  41  Farhat Assil      1127 TUN                     5  0  5  44 41 19,50 
 41  29  Mezni Elyes       1458 TUN                     5  0  5  42½ 39½ 18,00 
 42  83  Jbeli Nabil        0 TUN ASEF                  5  0  5  42½ 39 21,00 
 43 105  Selmi Amor         0 TUN                     5  0  5  41½ 38½ 21,00 
 44  71  Dhafer Karim        0 TUN Royal Chess Club Rades         5  0  5  39½ 36½ 18,50 
 45 109  Trabelsi Ahmed       0 TUN                     5  0  5  39 36½ 17,50 
 46  54  Awissawi Abdelkader    0 TUN                     5  0  5  38½ 35½ 19,50 
 47  88  Maatallah Chokri      0 TUN ASEF                  5  0  5  35½ 33 16,50 
 48  11  Klai Abdelhalim     1801 TUN Avicenne                5  0  4  45 42 21,00 
 49  28  Frej Chedly       1488 TUN BICA                  4½  0  4  53 48 24,50 
 50  76  Ferjaoui Mohamed Karim   0 TUN                    4½  0  4  46 41½ 22,25 
 51  87  Louati Skandar       0 TUN ASEF                  4½  0  4  45 43 19,50 
 52  53  Aouani Bechir       0 TUN ASEF                  4½  0  4  42½ 40 18,00 
 53  35  Ben Jemaa Selim     1205 TUN                    4½  0  4  42½ 39½ 20,25 
 54  34  Boughizene Farhat    1219 TUN                    4½  0  4  42 39 18,25 
 55  93  Missaoui Mustapha     0 TUN Association Sportive Militaire Du Sfax 4½  0  4  41 37½ 18,25 
 56  49  Ben Salha Ahmed     1024 TUN BICA                  4½  0  4  38 35 15,75 
 57  96  Neji Mohamed        0 TUN ROYAL CHESS CLUB RADES         4½  0  4  37½ 35½ 15,25 
 58  82  Gomri Med Achref      0 TUN Royal Chess Club Rades         4½  0  4  37 35½ 14,75 
 59 110  Zaghdoudi Issa       0 TUN BICA                  4½  0  4  36 33½ 15,25 
 60  33  Gamha Yasmine      1318 TUN                    4½  0  3  43½ 40 22,50 
 61  39  Chennoufi Hamza     1145 TUN                    4½  0  3  39½ 36½ 17,75 
 62  17  Safraoui Salah     1692 TUN                     4  0  4  48 45½ 15,50 
 63  42  Hajri Mohamed Amine   1111 TUN                     4  0  4  42½ 40½ 13,00 
 64  58  Belhedi Karim       0 TUN                     4  0  4  42½ 39½ 16,00 
 65  91  Makaadi Youssef      0 TUN BICA                  4  0  4  42 39 17,00 
 66  32  Gamha Sadok       1324 TUN                     4  0  4  42 39 14,50 
 67  64  Ben Zakour Meher      0 TUN                     4  0  4  41 38 12,00 
 68  52  Achoura Mohamed Youssef  0 TUN                     4  0  4  37½ 36 13,50 
 69  74  Elhani Fatma Ezzahra    0 TUN                     4  0  4  37 35 13,00 
 70  38  Ben Rayana Mohamed   1147 TUN                     4  0  4  37 34½ 11,50 
 71  36  Kefi Malik       1199 TUN TBE                   4  0  4  35 33 11,50 
 72  48  Hadj Hassan Chaima   1043 TUN                     4  0  4  32½ 32 10,50 
 73  95  Mokaadi Sarra       0 TUN BICA                  4  0  4  32 29 9,00 
 74  37  Cherif Ahmed      1150 TUN                     4  0  4  31½ 28½ 13,50 
 75  97  Oueslati Arbi       0 TUN                     4  0  4  30½ 28½ 10,50 
 76 104  Sadkaoui Mohamed      0 TUN TBE                   4  0  4  29½ 27½ 9,00 
 77 100  Riahi Mohamed Ghaylen   0 TUN                     4  0  3  30½ 28 12,00 
 78  59  Ben Ali Wael        0 TUN Royal Chess Club Rades         3½  0  3  44 41 13,75 
 79  99  Reguiai Mohamed      0 TUN Chess Club Hammam LiF         3½  0  3  41 38 13,25 
 80  78  Gaddour Wassim       0 TUN Association Sportive Militaire Du Sfax 3½  0  3  36½ 36 10,25 
 81  40  Abdallah Yara      1128 TUN                    3½  0  3  36 34 10,75 
    84  Jinaoui Hedi        0 TUN BICA                  3½  0  3  36 34 10,75 
 83  55  Awissawi Lanwar      0 TUN                    3½  0  3  35 33 9,25 
 84  86  Labeoui Adem        0 TUN                    3½  0  3  32 31½ 7,75 
 85  50  Abboud Dorra        0 TUN                    3½  0  3  31½ 31 7,75 
 86  44  Farhat Amen Allah    1090 TUN                    3½  0  2  43 39½ 14,50 
 87  94  Mlik Oday         0 TUN                    3½  0  2  28½ 26½ 8,75 
 88  60  Ben Dhiab Faycel      0 TUN ASEF                  3  0  3  40½ 37½ 8,00 
 89  89  Maatallah Helmi      0 TUN ASEF                  3  0  3  39 35½ 8,00 
 90  69  Chihaoui Ahmed       0 TUN ASEF                  3  0  3  37 34½ 9,00 
 91  66  Ben Zid Rayhane      0 TUN                     3  0  3  36 34 9,50 
 92  67  Bousselmi Anouar      0 TUN                     3  0  3  36 34 9,00 
 93  80  Ghattas Mehdi       0 TUN                     3  0  3  35½ 35 7,00 
 94  90  Makaadi Houcine      0 TUN                     3  0  3  34½ 32½ 9,00 
 95  68  Chennoufi Yahia      0 TUN                     3  0  3  32 31½ 6,50 
 96  85  Jinaoui Hssan       0 TUN BICA                  3  0  3  31½ 30 7,50 
 97  73  Dimassi Alaa        0 TUN                     3  0  3  29 28½ 5,50 
 98  98  Oueslati Youssef      0 TUN                     3  0  3  28½ 28 4,00 
 99  72  Dimassi Ahmed       0 TUN                    2½  0  2  32 31½ 5,00 
 100 102  Romdhani Mehdi       0 TUN                    2½  0  2  31 30½ 2,25 
 101  77  Fourati Sarra       0 TUN                    2½  0  2  30½ 29 6,25 
 102  65  Ben Zid Elaa        0 TUN                     2  0  2  32 31½ 5,00 
 103  79  Ghatassi Asma       0 TUN                     2  0  2  30½ 29 6,00 
 104  46  Ferjani Nourcine    1057 TUN                     2  0  2  29 28½ 3,00 
 105 107  Sghaier Tasnim       0 TUN                     2  0  1  26½ 26 5,50 
 106  92  Methenni Ghassen      0 TUN                     1  0  1  33½ 31½ 4,00 
 107 106  Sghaier Ahmed       0 TUN                     1  0  1  27½ 26 0,00 
 108 103  Sadkaoui Hajer       0 TUN                     1  0  1  27 25 0,00 
 109  61  Ben Hamouda Hajer     0 TUN                     0  0  0  27½ 26½ 0,00 
 110  62  Ben Hassen Sofien     0 TUN                     0  0  0  27 26 0,00 


 


Chi siamo | Contatto | Termini e le condizioni | Privacy Policy

© 2003-2023 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.

Entra

Utente Password

Se non sei iscritto:
ed avrai immediato accesso a
 • Il miglior calendario di tornei di scacchi
 • Il più grande database online di partite di scacchi
Per $ 34.99 / anno